Vector Maintenance Management

Uw installatie is onze zorg

Vector MM Academy

Niet- of onvoldoende functioneren van materieel of personeel schaadt het bedrijfsresultaat. In het huidige informatietijdperk zijn (werk)processen continu onderhevig aan verandering. Het borgen van een solide basis bij uw medewerkers is van wezenlijk belang om betrokkenheid, samenwerking en creativiteit te realiseren. De Vectormm Academy is gericht op het bieden van deze solide basis op het gebied van Asset Management, Reliability Engineering en Werkstroombeheersing. Onze ervaring en bekendheid met de technieken en methodieken van Asset Management heeft Vectormm weten te vertalen naar trainingen die uw praktijk weergeven. Unieke trainingen.

Ons uitgangspunt is MAATWERK

Uw meest waardevolle assets zijn uw mensen, wij dragen bij aan hun professionele groei. Onze cursussen en trainingen worden gegeven vanuit de rol die zij vervullen in de organisatie. Stap voor stap en doelgericht wordt gewerkt aan de opbouw van de benodigde kennis en vaardigheden.

De Vectormm Academy vertaalt uw specifieke vraagstukken in oplossingen. Uw mensen krijgen een gedegen opleiding op maat.

Wij stemmen trainingen af op UW ORGANISATIE EN DOELSTELLINGEN

Een nieuwe of gewijzigde opzet van uw Asset Management systeem vereist veelal een andere taakverdeling. Vectormm bereidt uw organisatie hierop voor. Nieuwe rollen > andere taken.

Wij bieden FLEXIBILITEIT

Klassikaal met hele of meerdere afdelingen of individuele lessen. Ook tussentijdse opfriscursussen levert Vectormm Academy op maat. Voor grotere of specifieke doelgroepen biedt de Vectormm Academy Web-based trainingen aan.

Wij zien onze taak pas volbracht, als duidelijk is dat u gegarandeerd zelfstandig verder kan. Onze website biedt een overzicht van onze trainingen en cursussen.

Vector Academy

Return on Education

Bel voor meer informatie naar +31 (0)223-660660 of stuur een e-mail aan info@vectormm.nl. U kunt ook direct inschrijven via onze web-portal.

Meer weten over VectorMM?

Bezoek onze websites voor meer informatie of neem direct contact met ons op.

Vector MM ›Vector MM Consultancy ›
"Let the compass of
Vector Maintenance Management B.V.
be your guide"
Copyright © Digiwebsite - Deze website is gemaakt door
Digiwebsite